Ծառայություններ

Ախտորոշումը ստոմատոլոգիայում ատամների ու ծնոտների վիճակի մասին առավել մանրամասն տեղեկություն ստանալու միջոց է և լավ արդյունքի գրավական: Ժամանակակից տեխնոլոգիաներն արդեն թույլ են տալիս տվյալներ ստանալ ատամների նույնիսկ ամենաթաքնված արմատախողովակների և մանր ախտահարումների մասին, ինչը նախկինում անհնարին էր: Սա հնարավոր է դարձնում անցկացնել մանրակրկիտ ախտորոշում 

Թաքնված կարիեսի ախտորոշման և մանր վնասվածքների հայտնաբերման համար մենք օգտագործում ենք հատուկ  սարքեր:  Մանրադիտակը թույլ է տալիս տեսնել այն վնասվածքները, որոնք հնարավոր չէ նկատել առանց դետալային խոշորացման: 

 

Ախտորոշման մեթոդները Էրոդենտ ստոմատոլոգիական կենտրոնում

Թվային օրթոպանտոմոգրաֆիա

Համակարգչային տոմոգրաֆիա

Ռադիովիզիոգրաֆիա

Լազերային ախտորոշում

Հատուկ մանրադիտակ Zeiss Extaro 300

Ժամանակակից թվային տեխնոլոգիաները ճառագայթահարման վտանգը հասցրել են նվազագույնին: Նմանատիպ ախտորոշումը առողջության համար որևէ վտանգ չի ներկայացնում: